Dilbar Dilbar Dilbar chosh na khabar hay yeh kesa asar hay

Followers